BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kærlodden.

Skiftende billeder

 

Børnehuset Kærlodden 1-3, 2760 Måløv er opført i 1980 og er beliggende i et nyere boligområde med hovedsagligt villaer og andelsboliger. Børnehuset er normeret til hhv. 48 børn i vuggestuen i alderen 0-2 år og 65 børn i børnehaven i alderen 3-5 år.

 

Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien.

 

I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi ved at børnene føler sig velkomne og godt tilpas i institutionen samt oplever, at de får den tryghed og omsorg de har behov for. Tryghed og omsorg får børnene bl.a. ved at vi ser det enkelte barn og dets personlighed samt at de har nogle faste rutiner og kendte voksne omkring dem.

 

Vi er en uddannelsesinstitution som modtager både øvelsespraktikanter samt lønnede praktikanter. Derudover prøver vi også at bidrage i forhold til arbejdsgiverens sociale ansvar ved jævnligt at have personer i virksomhedspraktik, integrationsnet, jobrotation m.m.

 

Efteråret 2010 blev de 2 afdelingen sammenbygget så vi i dag har et sammenhængende børnehus. Selve sammenbygningen var en lang proces med mange udfordringer fra entreprenørens side, trods disse udfordringer er vi alle, brugere som ansatte, glade for vores fælles børnehus.

 

I Børnehuset Kærlodden er vi en velfungerende personalegruppen, som er godt fordelt i forhold til alder og køn. Vi har alle været ansat i huset i en længere årrække og har derved et godt samarbejde på tværs af stuer og afdelinger.

 

Vi er tre voksne på hver stue. Der er hhv. 2 uddannede pædagoger og en medhjælper på hver stue. Derudover har vi en fast personale på legepladsen primært i børnehaven.

 

Vi har to køkkendamer ansat i huset. En i vuggestuen, som sørger for maden til vuggestuebørnene og en i børnehaven, som laver eftermiddagsmaden klar til børnehavebørnene.

 

Hvis der er interesse for vores værdigrundlag, pædagogiske principper samt læringsbegreb, så er det beskrevet i vores læreplan, som ligger ude under menupunktet børn.

 

Mvh. Børnehuset Kærlodden

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder