BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Distrikt Hede/-Magleparken

Skiftende billeder

Velkommen til Distrikt Hede/-Magleparken der er en distriktsinstitution, bestående af fire afdelinger, Birkegården, Regnbuen, Globen og Sesam. Distriktet modtager børn i alderen 0-5 år. Afdelingerne er ikke fysisk forbundne men ligger fordelt i skoledistriktet Hedeparken.


Distriktet er i alt normeret til 90 vuggestuebørn og 175 børnehavebørn.

Det faktuelle børnetal i den enkelte afdeling kan variere over året pga. den fleksible normering. Men som udgangspunkt kan vi i Distrikt Hede/-Magleparken modtage 90 vuggestuebørn og 175 børnehavebørn. Herudover har vi i afdeling Globen, en specialgruppe med plads til 15 børn med særlige behov. I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 15 og 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution.

Den samlede medarbejdergruppe består af  ca. 70 pædagogiske medarbejdere samt 2 køkkenledere.

Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktslederen i samarbejde med de fem pædagogiske ledere samt distriktets stedfortrædere, som sammen udgør ledelsesteamet for Distrikt Hede/-Magleparken.

Vores distriktsleder hedder Anette Lykke. Distriktskontoret er placeret på Hedegårdsskolen, Magleparken 8, 2750 Ballerup. Anette kan træffes på telefon  44771848 eller mail ayk@balk.dk

Alternativt kan I kontakte Souschef Dorte Kim Westrup på tlf. 44773838 eller mail dkw@balk.dk


De pædagogiske ledere arbejder i hver sin afdeling som fremgår af nedenstående.

Hanne Hvidbjerg Larsen, Børnehuset Regnbeun, træffes på tlf. nr.20691338 eler mail hhl@balk.dk


Marianne Bille, Børnehuset Birkegården, træffes på tlf. nr. 44771909 eller mail bim@balk.dk


Dorte Kim Westrup, Børnehuset Globen og specielgruppen, træffes på tlf. nr. 44773838 eller på mail dkw@balk.dk

 

Christel Faaborg, Børnehuset Globen, træffes på tlf. 44771639 eller på mail chfa@balk.dk

 

Dorit Coleman Jensen, Børnehuset Sesam, træffes på tlf. nr. 25228021eller på mail rit@balk.dk

 

 

 

Administrativ medarbejder:
Line Munk Jensen, Hedegårdsskolen, træffes på tlf. nr. 44773754