BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Globen

Magleparken 182750 Ballerup

Tlf.: 4477 1639

Tlf 2.: 4477 1909

Velkommen til afdeling Globen

Billede

Globen er en forholdsvis ny afdeling i distriktet. Globen er et mangfoldigt hus, der afspejler det område vi bor i. Vi deler ligeledes huset med distriktets anden afdeling, Sesam/Spiren.

 

Globen er normeret til 132 enheder, fordelt på 36 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Globen består også af to specialgrupper, Bornholm og Christians Ø, der har plads til 15 børn i alderen 0-6 år.

Da Globen er en stor afdeling, har vi valgt at opdele børnene i fire teams. Hvert team består af to grupper, der samarbejder i dagligdagen. Der vil fortrinsvis være personaler fra hvert team i den fulde åbningstid.

I Globens almengrupper, arbejder vi i familiegrupper, der betyder at børnene er sammen med børn fra 0-5 år. Vi ønsker at skabe nærhed, tryghed og sammenhæng i barnets tid hos os, og ligeledes for jer som forældre. Børnene får ingen skift, og har 6 faste voksne der bliver deres primære voksne i huset. Vi tilstræber at søskende kommer i samme team, så man som familie har de samme primærvoksne. Det giver god mulighed for tæt samarbejde, som vi prioriterer højt. I specialgrupperne, er normeringen tilpasset den gruppe børn der er visiteret. Her arbejdes der individuelt med børnene og de deltager i de fælles aktiviteter i huset, i det omfang det er muligt.

I starten af deres tid i Globen, er det nok at være i deres trygge team. I takt med at de bliver større, får de tilbud andre steder i huset. Der laves aktiviteter på tværs af årgange, interesser, køn og behov. Vi laver mange fælles ting, men har altid en tryg familiegruppe at vende tilbage til. Om formiddagene opdeles børnene så vuggestuebørnene og børnehavebørnene arbejder i aldersopdelt. Efter frokost er man tilbage i familiegruppen igen,

Vi tilstræber at skabe et læringsmiljø, hvor børnene udvikler og støttes i at blive selvstændige og sociale børn.  Vi arbejder med at skabe venskaber på tværs af teams og grupper. Nogle børn går på besøg hos deres venner i de andre teams, mens andre hellere vil have nogen på besøg hos dem.

De sidste år børnene er i Globen, tilknyttes de en storbørnsgruppe, der mødes en til to faste dag om ugen. I storbørnsgruppen er de sammen med de andre kommende skolebørn i huset. Her arbejdes der målrettet med skoleforberedende aktiviteter. Der ud over er der to-tre fordybelsesuger hvor børnene arbejder med et bestemt emne. I disse uger er de sammen hver dag.