BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Globen

Magleparken 182750 Ballerup

Tlf.: 4477 1639

Tlf 2.: 4477 1909

Velkommen til Globen

Billede

Globen er et nyere børnehus i distrikt Hedegården. Globen er et stort og mangfoldigt hus normeret til 132 enheder, fordelt på 36 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Endvidere har vi en specialgruppe med to stuer og plads til 15 børn i alderen 0-6 år. I bygningen ligger ligeledes en af distriktets andre børnehuse, Sesam/Spiren.

Globen er et stort hus, vi har derfor valgt at dele børnene i fire teams. Hvert team består af to stuer, der har et tæt samarbejde, og er sammen i ydertimerne. Det tilstræbes at der er personale fra hvert team i den fulde åbningstid.

Globens tre almen teams består hver at en vuggestue og en børnehavestue. Denne struktur er indført 1.5. 2020. Vi ønsker at skabe tryghed, nærhed og sammenhæng i barnets tid hos os, derfor er barnet som udgangspunkt i det samme team hele deres institutionstid, og barnet vil derfor have tre voksne fra egen stue og yderligere tre fra teamet som deres primære voksne. Med teamopdelingen, der rummer vuggestue og børnehave, har vi læringsmiljøer der understøtter barnets aldersmæssige udvikling og samtidig skaber det en tryg ramme for barnets trivsel, dannelse, læring og udvikling, gennem hele deres institutionstid.

I starten af barnets tid i Globen kan det være nok at være i sit trygge team, men i takt med at de bliver større vil det være muligt at deltage i aktiviteter på tværs af teamsne. Det sidste år inden skolestart bliver barnet tilknyttet vores storbørnsgruppe, der mødes nogle faste dage om ugen og arbejder målrettet med temaer som venskaber, følelser, konflikthåndtering, og andre skoleforberedende aktiviteter.

I specialgruppen er normeringen tilpasset den gruppe børn der er indskrevet. Her arbejdes der individuelt med børnene og de deltager i aktiviteter med almengrupperne i det omfang det er muligt. Det er planlagt at specialgruppen flytter til Søndergården i efteråret 2020.