BørneIntra v2.19.1

Sesam og Sproggruppen Spiren

Magleparken 182750 Ballerup

Tlf.: 44773979

Velkommen til Sesam/Spiren

Skiftende billeder

Indslusningsgruppen Sesam har plads til børn og familier med behov for en særlig sproglig, integrerende og inkluderende støtte svarende til 25 enheder.

Børnegruppen udgøres af ca. 70 % vuggestuebørn og 30 % børnehavebørn. Børnene over 3 år deltager i Spirens sprogstimulering.

Det vurderes løbende, hvorvidt børn og forældre er parat til almindelig daginstitution.

Familierne er tilknyttet Sesam mellem 1- 2,5 år.

 

I Sesam arbejdes med intensiv sprogtilegnelse, forældreinddragelse, handleplaner og opfyldelse af mål, så familien tilegner sig viden, mulighed for og egen motivation for deltagelse i deres barns videre udviklings- og uddannelsesforløb. Personalegruppen i Sesam og Spiren er multikulturel, hvilket er afgørende for forældreinddragelsen og samarbejdet.

Det pædagogiske indhold planlægges efter ”årshjul”, med baggrund i ”Tematiseret Dialogisk læsning

 I både Spiren og Sesam, arbejdes med samme emne og indhold i perioder på ca. to måneder. Derved arbejdes med et samlet læringsmiljø og lærings differentiering, således at personalet kan overtage hinandens opgaver. Desuden opnås sammenhæng og personale fleksibilitet i hverdagen ved f.eks. ferie, kurser og sygdom.

Se iøvrigt links og artikler

 

I sammenhæng med Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 15 og 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede børn, som ikke går i daginstitution. Ca. hver anden måned gennemgås lister over tosprogede 3-6 årige børn udenfor daginstitution. Familierne kontaktes pr. brev eller ved personlig henvendelse.

Sprogstimuleringen i Spiren varetages af personalet ansat i Sesam, således at der fastholdes kontakt til det almene institutionsområde samt sikres fastholdelse af et højt fagligt niveau.

Der arbejdes med forældreinddragelse i sammenhæng med de strukturerede temaer. Samtidig arbejdes der målrettet på at motivere familien til fuldtids daginstitution.

 

Ballerup kommunes to Tokulturelle konsulenter er i en del af deres timer ansat i Sesam/Spiren. De tilfører personale og ledelse viden, erfaringer og oplysninger fra deres kontakt til de almene daginstitutioner, ligesom konsulenterne får viden, kvalificering, afprøver metoder, materialer osv. i Sesam / Spiren.  Alle personale møder afholdes for den samlede personale gruppe, for derved at opnå størst mulig faglig videns deling, dynamik og fleksibilitet.