BørneIntra v2.19.1

Velkommen til børnehuset Regnbuen

Billede

Afd. Regnbuen er en 0-5 års institution, der rummer 50 børn.

Regnbuen består af 3 stuer : 2 børnehave grupper - Pytterne og Dråberne, som rummer ca. 20 børn på hver stue. Skyerne er vores vuggegruppe og rummer ca 10 børn.

Børnene er medansvarlige i deres daglige ramme. Vi vægter at møde hvert barn individuelt med udgangspunkt i deres styrker, interesser og udviklingsområder. I Regnbuen skal børn høres, ses og tages alvorligt. Og mest af alt skal de opleve sig som ønsket og en del af fællesskabet.

Børnene er tilknyttet en stue, som er deres faste base i hverdagen. Stuerne arbejder både enkeltvis og på tværs af hinanden i dagligdagen. Både hvad angår før-skolegruppen, daglige aktiviteter, og større arrangementer.