BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Kirstinevang

Rugvænget 332750 Ballerup

Tlf.: 44771666

Tlf 2.: 44773194

Velkommen til Børnehuset Kirstinevang

Billede

Velkommen

Vores hus blev bygget tilbage i 1970 érne, men er sidst blevet sammenbygget i 2016.

Børnehuset består af tre afdelinger med en fin sammenbygning, hvor det nye areal også byder på en stor rytmiksal.

Vi har de sidste 2 år arbejdet med indretning og miljøet indenfor. Vi har givet huset et indvendigt løft, hvor alle vores grupperum og fælles arealer er blevet renoveret og indrettet med mange inspirerende læringsmiljøer til glæde for vores børn. 

 

Det er vigtigt for os, at vores børn og familier oplever sig velkommen og at børnehuset fremstår som et indbydende børnehus.

Vi er over 30 ansatte og er fordelt i faste teams i både vuggestue og børnehave. Personalegruppen repræsenterer en mangfoldighed i forhold til alder, køn, erfaringer, viden og kompetencer.

 

Børnehusets vuggestue består af 4 vuggestuegrupper. Grupperne har 10/11 børn på grupperne med faste teams.

Når vi har børn til vores Raketgruppe som er for børn i alderen 2,5.- 3 år vil der være 12-13 børn i gruppen med et fast team.

Vi har to huse til vores børnehavebørn.

Vi har en struktur i børnehaven, hvor alle 3-4 årige børn bor i deres eget hus, hvor der er tre grupper med faste teams. Børnene er her blandet aldersmæssigt på grupperne.

Det sidste hus er for vores storbørnsgruppe. De er samlet det sidste år med et fast team som også arbejder med hele overgangen til BFO/skole.

Det kan virke stort når man kigger ind fra vejen. Kom ind og se hvordan huset er organiseret og indrettet – det giver jer helt sikkert nye oplevelser af vores hus.

Kirstinevang bygger på et værdisæt, hvor vi har fokus på vores kultur og hvor der opleves en god stemning i huset. Vi ønsker, at Kirstinevang skal opleves som et mangfoldigt og nærværende sted, hvor vi gensidigt er åbne og ærlige i vores kommunikation med en respektfuld tilgang, både i forhold til vores børn, medarbejdere og forældre.

 

Hos os er det både det enkelte barn og børnenes fællesskaber som er i centrum

- Det er vigtigt for os, at hjælpe og støtte barnet med at opnå færdigheder, så barnet udvikler en nysgerrig og undersøgende tilgang til livet og herigennem opnå udvikling og læring.

- Vi arbejder inkluderende. Det betyder, at de fællesskaber og læringsmiljøer barnet indgår i er meget centrale for både det enkelte barn og børnenes fælles sociale udvikling. Børnene lærer i samspillet med hinanden, og vores opgave ligger i, at være nærværende og deltagende så børnene får udviklet sunde sociale normer/spilleregler så de kan håndtere det at være en del af en gruppe.

 

Vores pædagogik tager sit udgangspunkt i de seks læreplans temaer fra den nye læreplan.

  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  •  

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er meget værdifuldt for os. Et godt samarbejde bygger på, at vi dagligt er i dialog med hinanden, at vi gensidigt oplever en ordentlig og respektfuld tone så vi hver især bidrager til det gode samarbejde.

Det handler om, at få udviklet en god og tæt relation så arbejdet omkring jeres barn bliver positivt og konstruktivt.

 

I er altid velkomne til at besøge os - så ring og aftal en tid!

Med venlig hilsen os alle i Børnehuset Kirstinevang