BørneIntra v2.19.1

Præsentation af Kornblomsten

Velkommen til Børnehuset Kornblomsten

 

Om Distriktsinstitutionen Baltorp

I Distrikt Baltorp er beliggende 6 afdelinger, hvoraf Kornblomsten er den ene.

De fem øvrige afdelinger hedder Kirstinevang, Stjernehuset, Askelunden, Grantoften og Bispevangen.

Hver afdeling har ansat en pædagogisk leder. De store afdelinger har ansat to pædagogiske ledere som varetager opgaveløsningen på ligefod.

Derforuden er ansat en distriktsleder som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i hele distriktet.

Afdeling Kornblomsten ligger på Kornvænget 118 i Ballerup.

Vores to huse blev bygget i 1971, men er sidst blevet renoveret i henholdsvis 2005 og 2006. Trods alderen fremstår vores huse som nye. Vi er 26 ansatte og er fordelt i faste teams i de to huse. Personalegruppen repræsenterer en mangfoldighed i forhold til alder, køn, erfaringer, viden og kompetencer.

Kornblomsten bygger på på et værdisæt, hvor vi har fokus på den fælles kultur og hvor der opleves en god stemning i huset. Vi ønsker, at Kornblomsten skal opleves som et mangfoldigt og nærværende sted, hvor vi gensidigt er åbne og ærlige i vores kommunikation med en respektfuld tilgang, både i forhold til vores børn, medarbejdere og forældre.


Hos os er det både det enkelte barn og børnenes fællesskaber som er i centrum.

  • Det er vigtigt for os, at hjælpe og støtte barnet med at opnå færdigheder, så barnet udvikler en nysgerrig og undersøgende tilgang til livet og herigennem opnå læring.
  • Vi arbejder inkluderende. Det betyder, at de fællesskaber barnet indgår i er meget centrale for både det enkelte barn og børnenes fælles sociale udvikling. Børnene lærer i samspillet med hinanden, og vores opgave ligger i, at være nærværende så børnene får udviklet sunde sociale spilleregler så de kan håndtere det at være en del af en gruppe.

 

Vores pædagogik tager sit udgangspunkt i de seks læreplans temaer.
• Barnets alsidige personligheds udvikling
• Sociale kompetencer
• Natur og naturfænomener
• Krop og bevægelse
• Kultur og kulturelle udtryksformer
• Sprog

 

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet er meget værdifuldt for os. Et godt samarbejde bygger på, at vi dagligt er i dialog med hinanden, at vi gensidigt oplever en ordentlig og respektfuld tone så vi hver især bidrager til det gode samarbejde. Det handler om, at få udviklet en god og tæt relation så arbejdet omkring jeres barn bliver positivt og konstruktivt.

Vi bestræber os på en synlig information i hverdagen så I kan følge med i husets hverdag, temaer, traditioner m.m. Det sker gennem log bøger på stuerne, billeder, opslag, nyhedsbreve m.m. Det bidrager til en forståelse og indsigt i, hvad der sker i huset og hvor I som forældre er vigtige samarbejdspartnere og betydningsfulde, så jeres barn kan være deltagende ud fra de forventninger der kan være.


I er altid velkomne til at besøge os - så ring og aftal en tid!

Vi glæder os til at høre fra jer

Med venlig hilsen os alle i Kornblomsten

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag