BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Distrikt Måløvhøj

Skiftende billeder

 

Distrikt Måløvhøj består af 5 børnehuse: Fregatten, Stjernehøj, Søndergården, Kærlodden og Måløv By.
Distriktet er i alt normeret til 186 vuggestuebørn og 307 børnehavebørn.

Distriktet modtager børn i alderen 0-5 år. Børnehusene er ikke fysisk forbundne men ligger fordelt i skoledistriktet Måløvhøj.

Det faktuelle børnetal i den enkelte afdeling kan variere over året pga. den fleksible normering. Men som udgangspunkt kan vi i Distrikt Måløvhøj modtage 186 vuggestuebørn og 307 børnehavebørn.

Den samlede medarbejdergruppe består af 5 køkkenledere samt 120 pædagogiske medarbejdere.

Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktslederen i samarbejde med de syv pædagogiske ledere som sammen udgør ledelsesteamet for Distrikt Måløvhøj.

Vores Distriktsleder hedder Cherie Fleron, distriktskontoret er placeret på Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj, Klakkebjerg 4, 2750 Ballerup. Cherie kan træffes på telefon 4477 1845.

De pædagogiske ledere arbejder i hver sit børnehus som fremgår af nedenstående.

De Pædagogiske Ledere:

Børnehuset Stjernehøj               

Jesper Patche              træffes på tlf. nr. 4477 3250

 

Børnehuset Fregatten                    

Rasmus Chistiansen      træffes på tlf. nr. 2177 3191

 

Børnehuset Søndergården              

Helle Kastrup               træffes på tlf. nr. 4477 1631

 

Børnehuset Måløv By                     

Jette Hansen               træffes på tlf. nr. 4477 1676

Malene Andersen          træffes på tlf. nr. 4477 1616

 

Børnehuset Kærlodden                  

Susanne Linde              træffes på tlf. nr. 4477 3139

Sara Wigley                  træffes på tlf. nr. 4477 3195

 

 


Administrativ medarbejder:

Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj
Mette Behrend                træffes på tlf. nr. 4477 3620

Brit Hansen                     træffes på tlf. nr. 4477 3623

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag