BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Stjernehøj

Billede

Stjernehøj ligger i natur skønne omgivelser, tæt på mark og eng og små vandhuller med et rigt dyrliv.


Stjernehøj er et børnehus i distrikt Måløvhøj.

Vi er fem børnehuse i distriktet, Måløvby, Søndergården, Kærlodden, Fregatten og Stjernehøj.
Det betyder, at alle fem afdelinger arbejder ud fra fælles ledelse, et fælles værdigrundlag samt en fælles læreplan/inklusionsstrategi for området.

En vigtig værdi i vores daglige arbejde i Stjernehøj er, at børnene skal føle sig trygge og have tillid til omgivelserne og de voksne i børnehuset. Vi har fokus på nærvær og omsorg og arbejder bevidst med vores tilgang til det enkelte barn og gruppen.

Vores værdier og holdninger til pædagogik og praksis kan læses i læreplanen og vores velkomstmateriale på hjemmesiden, 3 grundlæggende princippper i Stjernehøj er den anderkende pædagogik, krop og bevægelse og vores sprogarbejde, læreplan er pt. under revidering.

Vores kultur i Stjernehøj bygger bl.a. på, at børn, forældre og medarbejdere har en oplevelse af, at høre til i børnehuset. Det betyder, at vores opmærksomhed går på, at I som familie oplever at I er velkomne og at børnehuset også er ”jeres hus”

Vi vægter forældresamarbejdet højt både i det daglige og over året med henblik på samtaler, forældremøder, fester m.m. Stjernehøj er altid åbent for forældre der vil følge en dag i børnehuset og som har lyst til at tage med på ture m.m.
I er som forældre altid velkomne til at være sammen med os.

Stjernehøj er et børnehus med børn i alderen 0-5 år. Vi har to vuggestuegrupper og tre børnhavegrupper i huset.
Vores børnetal ligger mellem 64 - 70 børn over året grundet den fleksible normering.

Vi vægter, at arbejde aldersopdelt i 3-5 års grupperne, hvilket betyder at børnene er sammen med sine jævnaldrende og på tværs af grupperne hver uge. Der er ydermere tilknyttet en pædagog fra hver stue som vil følge den aldersopdelte gruppe.


Stjernehøj er et åbent hus, hvor vi lægger vægt på, at børnene må bruge hele huset. Det betyder, at små og store børn har mulighed for, at bevæge sig rundt dagligt og lege de steder hvor de har lyst. Dette giver med tiden en tryghed og fornemmelse for hele huset.
Strukturen lægger op til, at de voksne følger børnene og at de voksne tager ansvar for alle børn i huset.

Legepladsen er tilgængelig med en voksen fra kl. ca. 9.00 hver morgen. Vi ser legepladsen som et ekstra dejligt stort rum, hvor børnene har mulighed for at lege hele dagen. Vi forventer at alle børn som minimum har været ude og få frisk luft en gang om dagen.

Stjernehøj er indrettet så det er muligt, at bruge sin krop både inde og ude. I vil kunne se gynger, ribber, ringe i loftet på stuerne og et puderum, hvor børnene kan kravle, hoppe og svinge sig i løbet af dagen. Vi har den holdning, at det er vigtigt, at børnene får brugt deres krop i det daglige så de får udviklet deres motorik, balance og styrke.

Vi har over året mange forskellige traditioner som i kan læse om i vores velkomstmateriale her på hjemmesiden.

Derudover har vi ca. to temaer om året, hvor vi i en længere periode fordyber os og arbejder ud fra læreplanens seks temaer.
Vi arbejder med børnenes individuelle dokumentationsmapper, hvor jeres barns oplevelser gennem tiden i børnehuset vil blive samlet med historier og billeder.

Vi håber, at I er blevet nysgerrige på Stjernehøj. I er altid velkomne til at kigge forbi og evt. aftale en rundvisning, hvor vi kan uddybe vores tanker og holdninger bag den pædagogik der udspringer i huset.
Tlf. nr. 44773250
Mange hilsener og på gensyn i Stjernehøj.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Sommeren 2020

   

   

  Måløv/Østerhøj – en opfordring eller tilbud til borgere og kolleger i vores område.

   

  Sommeren nærmer sig, og dermed er der også flere unge mennesker, der er ude i luften og hygger sig sammen.

  Dette kan desværre også betyde, at der ved sjældne lejligheder udvises uhensigtsmæssig adfærd og begås hærværk på f.eks kommunale ejendomme, legepladser og lignende.

  Dette kan vi uheldigvis også opleve i Måløv/Østerhøj. Det kan dreje sig om træer der bliver ødelagt, knuste flasker, rudeknusning, glasskår, cigaretskodder, efterladenskaber efter hashrygning eller grillning og almindeligt svineri og støjende adfærd. Alt sammen noget der opleves utryghedsskabende for borgerne og generende for institutionernes daglige drift og for vores lokalområde.

  Hvad kan vi så gøre for at forebygge dette, så det er muligt at have nogenlunde ordnede forhold?

  Grundlæggende handler det om at tage ansvar, både som ung, som borger og ikke mindst som forælder. Man kan f.eks. gøre følgende:

  • Det er altid rigtig godt at gå en tur i sit lokalområde med en pose og rydde op. Er der skraldespande nok i området? – er der evt. brug for flere?
  • Gå en tur i området med hunden. De steder, der er mest mennesketomme om aftenen, er de steder, der har størst risiko for at være udsatte for svineri og hærværk.
  • Gå i dialog med unge i det offentlige rum – med omtanke
  • Vær synlig – med omtanke

   

  Vigtige kontaktpersoner

  • Ved akutte problematikker (uorden, hærværk etc.) ringes til politiet på 114
  • Politi app – Politi er dansk politis officielle app for hele landet. Her kan du tippe dit lokale politi om blandt andet hærværk og utryghedsskabende adfærd
  • Ballerup kommunes vagter træffes på 4477 3434. Ballerup vagtkorps opgave er at føre tilsyn med kommunens ejendomme. Vagten kan kontaktes ved problemer med skader, hærværk og indbrud, osv. Vagterne laver præventivt arbejde.
  • På Ballerup borgertip kan man skrive om fejl og mangler, eller steder der er udsat for svineri og andet.
  • DOT – Ballerup kommunes opsøgende team. Hver område i Ballerup har tilknyttet en fra det opsøgende team – i dit boligområde er det Jesper, som træffes på telefonnummer 20691256
  • Det opsøgende team arbejder forebyggende og skaber dialog med unge omkring blandt andet adfærd
  • SSP-konsulenterne i Ballerup Kommune, Jeanette Andersen, kan træffes på tlf.: 61374384 eller på mail: jea8@balk.dk
  • De lokale ungdomsklubber kender de unge i området rigtigt godt. Klubben kan kontaktes på tlf.: 4175 0028 til Østerhøj eller 44773641 til Måløv.
  • Klub Måløvs leder, Per Axholt, kan træffes på 4477 1721 eller på mail: axh@balk.dk

  Det er vigtigt, at institutionerne/skolerne melder ind til klublederen i tilfælde af oplevelser med uhensigtsmæssig adfærd og andet, der kan give anledning til bekymring.

  Du kan forvente at der så vidt det er muligt vil blive taget hånd om din henvendelse, dog har klub og SSP ikke bemyndigelse til at fjerne unge fra offentlige eller private områder. Klub og SSP kan gå i dialog med de unge, og rette henvendelse til andre samarbejdspartnere.

  Mange sommerhilsner fra SSP, Det opsøgende Team, Ballerupvagten og institutionerne i området.

  25-06-2020
 •  

  Kære alle sammen

  Her kommer lidt nyt fra Stjernehøj:-)

   

  Jeg har i dag fået den gode nyhed, at vi straks kan ansætte en ekstra pædagog i Stjernehøj grundet de nye minimumsnormeringer regeringen har besluttet, det betyder at vi går i gang med at lave et nyt stillingsopslag hurtigts muligt.

  Der har været lidt forhandlinger om hvem der skulle have de første timer besat i distriktet, da der til at starte med var 2 stillinger i spil, her var vi og Kærlodden heldige at vi fik lov, til januar for de øvrige huse i distriket tilført timer så de kan ansætte en ekstra pædagog i deres huse også.

  JUBIII, jeg må sige det er en helt igennem fantastisk mulighed, som jeg har høje forventniger til, at løfte vores muligheder for at kunne gøre endnu mere for jeres børn.

   

  Så har vi ansættelses samtaler på tirsdag til Tinas stilling da hun jo er flyttet til Jylland, jeg håber meget på vi kan finde en god pædagog.

   

  Vi har været så heldige at vi har fået nogle flere dygtige vikarer i huset, og vi kommer til i det næste stykke tid, at bruge dem i i yder timerne, børnene er rigtig glade for dem og de gør et kæmpe stykke arbejde sammen med resten af personalet for give jeres børn de bedste oplevelser i de her tider hvor mange ting er meget anderledes.

   

  Vi kan stadig ikke lukke jer ind på legepladsen, da vi skal sikkere en høj hygiejne, men nu kan i spritte og vaske jeres børns hænder ved lågen med vaskeklude og sprit, så hjælper vi hinanden, hvis i har brug for at snakke med os er i velkomne til at skrive eller ringe, vi vil stadig gerne snakke med jer og kan også afholde forældresamtaler, dog med visse restriktioner, men det skal vi nok informere jer om hvis det er aktuelt.

   

  Mange hilsner fra Jesper

   

  28-05-2020
 •  

  Kære Alle sammen

   

  Vi har sat sprit til ud lågen, for at i som forældre kan sprite børnenes hænder inden de kommer ind i Stjernehøj, det er vigtigt at i gør det grundigt, både når i aflevere om morgen samt, når i henter jeres børn om eftermiddagen, for at undgå eventuelt smittespredning.

  Ved at I forældre spriter børnenes hænder, behøver vi ikke at vaske børnenes hænder når de kommer og går, børn og voksne for derved mindre tørre og udsatte hænder, og  personalet for mindre belastning for deres rygge, når de skal bukke sig ned ved børnevasken og hjælpe.

   

  Hilsen Jesper

  25-05-2020
 •  

  Kære Alle sammen

   

  Vi har sat sprit til ud lågen, for at i som forældre kan sprite børnenes hænder inden de kommer ind i Stjernehøj, det er vigtigt at i gør det grundigt, både når i aflevere om morgen samt, når i henter jeres børn om eftermiddagen, for at undgå eventuelt smittespredning.

  Ved at I forældre spriter børnenes hænder, behøver vi ikke at vaske børnenes hænder når de kommer og går, børn og voksne for derved mindre tørre og udsatte hænder, og  personalet for mindre belastning for deres rygge, når de skal bukke sig ned ved børnevasken og hjælpe.

   

  Hilsen Jesper

  25-05-2020
 •  


  Genåbning pr.25.5.2020

   

  Hej alle sammen

  Her kommer en lille opdatering på de sidste nye beslutninger, og hvad det kommer til at betyde for os.

  • Fra på mandag bliver der åbnet op for alle børn, børnene skal stadig afleveres ved lågen, og have vasket hænder inden de kommer ind i huset.
  • Der er ikke længere begrænsninger på hvor mange børn der må være på en stue, men vi skal være stueopdelte, så lang tid det er muligt, og i yder timerne kan vi blande de børn og voksne der er tilbage, samt hente og aflevere børnene ved lågen, som vi gør i dag.
  • Det er vigtig at hygiejnen fortsat prioriteres, og vægtes højt, fremadrettet.
  • Vi kan fra på mandag have minimum 1 meters afstand til hinanden.

   

  • Jeg vil gerne have at, i skriver på intra hvornår i aflevere og henter jeres barn, senest onsdag kl 12.

   

  • Vi kan hente og aflevere deres barn, bedst hvis vi ved hvornår i har brug for at komme og gå, uden at have en fast voksen ved lågen hele tiden.

   

  De nye retningslinjer betyder at:

   

  • Alle børn kan blive passet fra mandag til fredag.

  • Åbningstiderne er fortsat fra kl. 7-16.

  • Der bliver fortsat ikke serveret morgenmad.

  • Børnene bliver passet på egen stue fra på mandag og er sammen med det samme personale hele dagen undtaget i yder timerne.

  • Forældrene har fortsat ikke adgang til institutionen. 

  • Vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer af 10. maj 2020 samt udmeldingerne fra Børne- og Undervisningsministeriet ift. genåbningen.

  • Den midlertidige ordning med fuld, halv og ingen tilbagebetaling til forældre kører til og med den 22. maj, herefter ophører den. Læs mere på ballerup.dk/corona

   

  Lidt praktisk

  • Sommerferien er på trapperne, og vi vil meget vide hvornår i holder ferie. På intra skal i skrive jeres ferie ind, så vi kan planlægge sommerferien for personalet.
  • Husk at tage tøj med som passer til vejret, vi er stadig meget ude.
  • Husk at skrive fremmøde tider ind på intra.

   

  Hvis i har nogle spørgsmål eller andet i har brug for at snakke om er i velkomne til at ringe eller skrive til mig.

   

  De bedste hilsner fra Jesper

  18-05-2020
 •  

  Kære alle forældre og børn

  Nu er vi godt i gang igen. Børn og voksne har godt styr på hvordan vi griber vores nye hverdag an og børnene er glade for at se deres venner igen.

  Vi har i denne periode taget imod nye børn i børnehaven og vuggestuen, samt rykket børn fra vuggestuen til børnehaven, jeg håber i som forældre og jeres børn falder godt til.

  Vi vil når det er muligt, samle den nye storgruppe i alrummet, samt fordele de 3 - 4 årige på vindruen og nordstjerenen, vi håber det kan lade sig gøre snarest, men indtil videre har vi lavet grupperne så vi har plads til så mange så muligt i disse tider.

   

  Når grupperne er "normale" igen vil Heidi og Carina være sammen i den nye storgruppe i alrummet, Annette og Christina vil være sammen på Nordstjernen, og Helle og Afsheen vil være sammen på Vindruen.

   

  I vuggestuen har Tina opsagt sin stilling da hun skal flytte til Jylland, vi har derfor i dag slået stillingen op på nettet og håber vi for nogle gode ansøgere, vi satser på, at rette vedkommende starter d. 1 august. vi er i god med vores opslag, så vi kan finde den helt rigtige pædagog til Kongekronen.

  Indtil vi finder en ny vil vi bruge de bedste vikarer vi har for at dække stuen bedst ind, lige pt er det Sofie vi har på stuen, og Frederik er også spil, de er begge to meget dygtige og kender rutinen og børnene rigtig godt, jeg håber meget på vi finder en god og dygtigt pædagog til stuen, i er meget velkomne til at dele opslaget fra kommunens hjemmeside.

   

  De bedste hilsner fra personalet og Jesper i Stjernehøj

   

  06-05-2020
 •  

  Kære forældre

  Under corona-pandemien har sundhedsmyndighederne opfordret til intensiv håndhygiejne med blandt andet hyppig håndvask og afspritning af hænderne. Dette har desværre ført til, at mange børn udvikler tør hud eller eksem på hænderne.
  På Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital, ønsker vi at undersøge problemet nærmere.
  Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at besvare nogle få spørgsmål. Vi vil gerne have jeres besvarelse uanset, om jeres barn har eksem eller ej. Det tager ca. 5 minutter at udfylde nedenstående spørgeskema.
  Det er frivilligt at deltage og besvarelsen er 100% anonym.

  Spørgeskemaet kan tilgås via nedenstående link:

  https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=J9N4HYM8W3


  Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på e-mail:
  barnehaand.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

  På forhånd mange tak for jeres hjælp.

  Med venlig hilsen

  Claus Zachariae
  Ledende overlæge, dr.med.
  Hud- og Allergiafdelingen
  Herlev- og Gentofte Hospital

  04-05-2020
 •  

  Hej Allesammen

   

  Nu er den store sudoku slut, derfor skulle i alle have fået orrientering om hvordan det ser ud frem til d.20 maj, jeg ved godt, at ikke alle, har fået hvad de håbede på. 

  I børnehaven har vi fået plas til alle jer ønskede plads, uden en rokeringsordnig, men i vuggestuen har vi fortsat en rokeringsordning, for at vi kan få alle med der ønsker pasning.

  Jeg håber i ved vi har gjort vores bedste for at få det til at gå op. Skulle der side en og tænke vi har ikke hørt noget, hvad med os, så er i mere end velkomne til at skrive til mig via intra eller ringe 20360089.

   

  Vi har denne gang fået åbnet op således , at vi samlet nu har plads til 30 børnhavebørn, som bliver fordelt ud i mindre grupper og der vil i hver børnehaven gruppe  være op til 10 børn som yderligere bliver delt op i 2 mindre grupper.

   

  I vuggestuen kan vi nu have 6 børn på hver gruppe, som også bliver delt op i mindre grupper, hver dag.

  Vi glæder os til at se jer igen, god 1. maj, jeg høre man kan gøre online, hvis det har interesse for jer.

   

  HUSK VI HAR LUKKET I MORGEN FREDAG DEN 1. MAJ.

   

  Hilsen Jesper

  30-04-2020
 •  

  Kære allesammen

   

  Vi har nu været i gang i lille uges tid i dette nye eventyr, vi finder hver dag nye sjove opgaver og udfordringer som vi møder med oprejst pande, og et lille frø kan vokse sig større og større og i dag mødte jeg en kæmpe der fortalte mig at vi frem til 20 maj, skal have de samme forhold som i dag, derfor vil i som forældre, blive mødt af endnu en brugerundersøgelse inden for kort tid.

  Jeg håber at i alle har det godt og kan bestige det næste store bjerg der kommer nu, uden at i falder og kommer til skade, husk at passe på de glatte islag og jordskred m.m. der kan komme.

   

  Hvis i har behov for at tale med mig er i velkomne til at skrive via intra eller ringe på 20360089.

   

  Når jeg ved mere skriver jeg igen, og som alle andre eventyr, håber jeg dette ender lykkeligt:-)

  Hilsen Jesper

  23-04-2020
 •  

  Kære alle sammen

   

  Nu påbegynder vi en gradvis genåbning, der er mange af jer som stadig er hjemme med jeres børn, og vi takke for jeres støtte og hjælp, selvom jeg ved det ikke er nemt for jer, og de af jer som har fået mulighed for at komme ned til Stjernehøj nogle dage om ugen vil jeg også sige tak til for jeres fleksibilitet, og hjælp, jeg håber snarest vi kan åbne mere op således at vi for plads til flere børn i Stjernehøj.

   

  Vi har brugt mange timer på at få det lykkes så godt som muligt, jeg ved at personalet, syntes det har været svært at bede jer om disse tilpasninger vi har bedt jer om, og til jer som ikke har hørt fra personlet vil jeg på deres vegne gerne hilse jer alle sammen.

   

  jeg har lavet en lang liste med praktiske informationer, og der kommer sikkert mere den kommende uge, jeg håber i kan overskue den.

   

  Det praktiske

  • I skal aflevere jeres børn ved den store låge, ved legepladsen, her er der lavet afmærkninger, som indikere den afstand i skal overholde.

   

  • Børnene skal afleveres lige inde for lågen, da i forældre ikke må komme ind på legepladsen og ind i Stjernehøj. Når i har afleveret jeres barn, vil en voksen følge barnet op til vores udendørs vask hvor barnet for vasket hænder, og madpakken m.m. tager en voksne ind på plads, herefter bliver barnet fulgt hen til det område, barnet skal opholde sig.

   

  • Børne er delt op i mindre gruppe, på hver børnehave grupper er der en maks. på 8 børn og i vuggestuen er der et maks. på 5, i begge tilfælde deler vi børnene yderligere op.

   

  • Når i skal aflevere jeres barn i Stjernehøj, er det vigtigt at i giver dem tøj med til at være udenfor det meste af tiden.

   

  • vi server ikke morgenmad i denne periode, sørg for de har for et godt måltid hjemmefra.

   

  • Jeg vil anbefale at i bader jeres børn hverdag, evt. inden de kommer i Stjernehøj, og at de har rent tøj på hver dag.

   

  • Jeg forventer at alle overholder de retningslinjer der givet fra sundhedsstyrelsen, som at holde børnene hjemme ved den mindste mistanke om sygdom, da vi ikke skal have smitte ind i Stjernehøj. hvis vi oplever et barn bliver syg bliver i bedt om at hente barnet med det samme.

   

  • I tilfælde af sygdom skal i holde jeres barn hjemme i 48 timer efter de symptomer er væk.

   

  • Legepladsen vil vi bede jer om ikke at bruge de næste uger af hensyn til smittespredning.

   

  • Når i skal hente jeres barn vil det foregå på sammen måde som ved aflevering, vi gør det blot omvendt.

   

  • Sovebørnene bliver lagt i deres egne krybber, hvor vi sørger for de ligger med 2 meters afstand. Sengetøj bliver skiftet hver uge, hvert barn kan have en sut og et sovedyr med, men de skal blive i Stjernehøj de næste uger.

   

  • Vi vil tage på ture i lokal miljøet i små grupper.

   

  • Det er vigtigt i overholder de aftaler vi laver med jer ifht. aflevering og afhentning så vi undgår alt for store køer, vi har forsøgt at lave tider til jer, så vi undgår at samle for mange mennesker på et sted, i længere tid, jeg håber det lykkes.

   

  • vi kan altid kontaktes hvis i har spørgsmål eller andet vi vil snakke med os om.

   

  Nu tror jeg ikke jeg vil skrive mere om det praktiske, så hold øje om der kommer en opfølgning.

   

  Vores storgruppe, som snart skal stoppe skulle gerne have modtaget en besked i E-boks fra distrikt ledelsen.

   

  Vi finder en måde hvorpå vi kan holde afsked jeres for børn i løbet af næste uge, så de kan sige rigtigt farvel til deres venner.

   

  Mange hilsner fra personalet og Jesper

   

  16-04-2020
 •  

  Kære allesamen

   

  Jeg håber i har det godt, Vi har i dag været i Stjernehøj for at starte på forberedelserne, til jeres børn kommer herned igen, jeg vil starte med at sige vi ikke har mulighed for at tage imod alle børn til at starte med, vores kapacitet er ca. halvdelen af børnehavebørnene og en trejdedel af vuggestuebørnene, det betyder at i ikke allesammen kan komme hverdag, jeg sidder i dag og frem til torsdag, for at lave en plan for hvordan vi kan tage imod jeres børn.

  Dvs. torsdag aften forventer jeg at kunne give jer en oversigt over hvordan og hvem der kan komme i Stjernehøj, jeg beklager besværet vi gør vores bedste for at overholde de retningslinjer vi har fået.

   

  Når i kommer tilbage til Stjernehøj, skal i gå ind på legepladsen, da i som forældre ikke må komme ind i Stjernehøj, på legepladsen er der sat op så i kan vaske hænder, når i har vasket hænder går i hen til jeres barns stue, banker på den nærmeste dør, vi skal nok hjælpe og guide så godt vi kan, vi tager imod jeres børn på legepladsen eller i døren.

  Når i skal hente jeres barn igen, skal i ringe 10 min før til os, så hjælper vi med at samle barnets ting, og følger barnet ud til jer.

   

  Hvis i eller jeres børn er syge med corona må i ikke komme i Stjernehøj, hvis jeres barn har feber, snot, hoste m.m. må barnet heller ikke komme i Stjernehøj, før 2 dage efter symptomerne er væk.

   

  Hvis i ikke allerede er i fuld gang med at lære jeres børn at vaske hænder skal i gøre det nu, de skal vaske hænder i et minut, det er laaaang tid for et lille barn og det vil være en stor hjælp hvis i vil øve det med jeres barn der hjemme.

  Den kommende tid vil se helt anderledes ud end det vi er vant til, jeg forventer jeres opbakning og støtte til de ting vi skal have inplementeret så vi sammen kan hjælpe hinanden.

   

  Har i spørgsmål er i meget velkomne til at skrive til mig på intra eller hvis det er meget vigtigt kan i ringe til på 20360089.

   

  De bedste hilsener fra personalet i Stjernehøj og Jesper

   

  14-04-2020
 •  

  Kære allesammen

  En lille hilsen herfra, jeg håber i allesammen har det godt, og har klaret de seneste uger godt, jeg ønsker jer alle en god påske, og glæder mig til vi ses igen.

   

  Der vil i løbet af dagen idag tirsdag blive afholdt mange møder for at vi kan finde ud af hvordan vi bedst kan genåbne Stjernehøj, og resten af institutionerne i kommunen.

   

  Når vi ved mere om hvordan vi allesammen kan komme tilbage, vil der blive skrevet til jer, om de tiltag, der skal tages.

   

  Mange hilsner fra Jesper

  07-04-2020
 •  

  Hej Allesammen

   

  Nu går vi allesammen hjem til hjemsendelse, jeg håber i alle, har det godt og passer godt på hinanden. Jeg er blevet spurgt om hvad man som forældre kan lave med sine børn de næste 14 dage, og i skal hygge jer og bruge en masse tid sammen med jeres pragtfulde børn, I kan evt. finde nogle gode ideer på youtube skriv evt. gode børnelege. Snak med hinanden og brug jeres netværk til at høre hvad andre bruger tiden på, og ellers træk stikket og lad jer følge med af børnes egne ideer og lege, sæt jer ned vær i øjenhøjde og nærværende væk med mobil og pc m.m. 


  Det var hvad jeg kunne finde på lige her og nu, jeg er sikker på i flere og bedre forslag derhjemme.

   

  I skal huske og holde jer orienteret på børneintra og fra myndighedernes side, så i er opdateret, har i spørgsmål er velkomne til at skrive til mig over intra, og hvis det er super vigtigt kan jeg kontaktes på 20360089 eller mail jepa@balk.dk

   

  Hilsen Jesper

  13-03-2020
 •  

  Kære børn og forældre på Stjernehøj.

  I dag mandag den 18/11 starter vores to dejlige drenge Sigurd på 4 og Halfdan på 2 i henholdsvis børnehave (Vindrue/Elefant) og vuggestue (Fisk). Vi kommer fra en integreret institution i Valby, men har desværre været nødt til at flytte, da vores bolig ikke længere var egnet.

  Halfdan har muskelsvind af typen SMA1 (Spinal Muskel Atrofi 1) og er i medicinsk behandling med Spinraza. Det betyder, at Halfdan er kørestolsbruger og generelt fysisk svag. Mentalt fejler han intet og er meget social og charmerende. Han kommer med nogle hjælpemidler og også en fysisk hjælper.

  Vi svarer meget gerne på spørgsmål fra både børn og voksne, I må endelig ikke holde jer tilbage. Både om Halfdan, hans diagnose og vores familie og hvad I ellers kan finde på…

  Mest af alt er vi bare to almindelige drenge og deres forældre, der er spændte på (og nervøse for) at starte et nyt sted. Og vi glæder os til at møde jer og jeres dejlige børn og få nye venner (dét har vi lovet drengene…).

  Vi ses!

  Mange hilsner fra

  Sigurd Brolund,

  Halfdan Brolund,

  Christian Brolund (tlf. 30285779) og

  Anne Sevelsted (tlf. 27134877).

  19-11-2019