BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Stjernehøj

Billede

Stjernehøj ligger i natur skønne omgivelser, tæt på mark og eng og små vandhuller med et rigt dyrliv.


Stjernehøj er et børnehus i distrikt Måløvhøj.

Vi er fem børnehuse i distriktet, Måløvby, Søndergården, Kærlodden, Fregatten og Stjernehøj.
Det betyder, at alle fem afdelinger arbejder ud fra fælles ledelse, et fælles værdigrundlag samt en fælles læreplan/inklusionsstrategi for området.

En vigtig værdi i vores daglige arbejde i Stjernehøj er, at børnene skal føle sig trygge og have tillid til omgivelserne og de voksne i børnehuset. Vi har fokus på nærvær og omsorg og arbejder bevidst med vores tilgang til det enkelte barn og gruppen.

Vores værdier og holdninger til pædagogik og praksis kan læses i læreplanen og vores velkomstmateriale på hjemmesiden, 3 grundlæggende princippper i Stjernehøj er den anderkende pædagogik, krop og bevægelse og vores sprogarbejde, læreplan er pt. under revidering.

Vores kultur i Stjernehøj bygger bl.a. på, at børn, forældre og medarbejdere har en oplevelse af, at høre til i børnehuset. Det betyder, at vores opmærksomhed går på, at I som familie oplever at I er velkomne og at børnehuset også er ”jeres hus”

Vi vægter forældresamarbejdet højt både i det daglige og over året med henblik på samtaler, forældremøder, fester m.m. Stjernehøj er altid åbent for forældre der vil følge en dag i børnehuset og som har lyst til at tage med på ture m.m.
I er som forældre altid velkomne til at være sammen med os.

Stjernehøj er et børnehus med børn i alderen 0-5 år. Vi har to vuggestuegrupper og tre børnhavegrupper i huset.
Vores børnetal ligger mellem 64 - 70 børn over året grundet den fleksible normering.

Vi vægter, at arbejde aldersopdelt i 3-5 års grupperne, hvilket betyder at børnene er sammen med sine jævnaldrende og på tværs af grupperne hver uge. Der er ydermere tilknyttet en pædagog fra hver stue som vil følge den aldersopdelte gruppe.


Stjernehøj er et åbent hus, hvor vi lægger vægt på, at børnene må bruge hele huset. Det betyder, at små og store børn har mulighed for, at bevæge sig rundt dagligt og lege de steder hvor de har lyst. Dette giver med tiden en tryghed og fornemmelse for hele huset.
Strukturen lægger op til, at de voksne følger børnene og at de voksne tager ansvar for alle børn i huset.

Legepladsen er tilgængelig med en voksen fra kl. ca. 9.00 hver morgen. Vi ser legepladsen som et ekstra dejligt stort rum, hvor børnene har mulighed for at lege hele dagen. Vi forventer at alle børn som minimum har været ude og få frisk luft en gang om dagen.

Stjernehøj er indrettet så det er muligt, at bruge sin krop både inde og ude. I vil kunne se gynger, ribber, ringe i loftet på stuerne og et puderum, hvor børnene kan kravle, hoppe og svinge sig i løbet af dagen. Vi har den holdning, at det er vigtigt, at børnene får brugt deres krop i det daglige så de får udviklet deres motorik, balance og styrke.

Vi har over året mange forskellige traditioner som i kan læse om i vores velkomstmateriale her på hjemmesiden.

Derudover har vi ca. to temaer om året, hvor vi i en længere periode fordyber os og arbejder ud fra læreplanens seks temaer.
Vi arbejder med børnenes individuelle dokumentationsmapper, hvor jeres barns oplevelser gennem tiden i børnehuset vil blive samlet med historier og billeder.

Vi håber, at I er blevet nysgerrige på Stjernehøj. I er altid velkomne til at kigge forbi og evt. aftale en rundvisning, hvor vi kan uddybe vores tanker og holdninger bag den pædagogik der udspringer i huset.
Tlf. nr. 44773250
Mange hilsener og på gensyn i Stjernehøj.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Hej Allesammen

   

  Nu går vi allesammen hjem til hjemsendelse, jeg håber i alle, har det godt og passer godt på hinanden. Jeg er blevet spurgt om hvad man som forældre kan lave med sine børn de næste 14 dage, og i skal hygge jer og bruge en masse tid sammen med jeres pragtfulde børn, I kan evt. finde nogle gode ideer på youtube skriv evt. gode børnelege. Snak med hinanden og brug jeres netværk til at høre hvad andre bruger tiden på, og ellers træk stikket og lad jer følge med af børnes egne ideer og lege, sæt jer ned vær i øjenhøjde og nærværende væk med mobil og pc m.m. 


  Det var hvad jeg kunne finde på lige her og nu, jeg er sikker på i flere og bedre forslag derhjemme.

   

  I skal huske og holde jer orienteret på børneintra og fra myndighedernes side, så i er opdateret, har i spørgsmål er velkomne til at skrive til mig over intra, og hvis det er super vigtigt kan jeg kontaktes på 20360089 eller mail jepa@balk.dk

   

  Hilsen Jesper

  13-03-2020
 •  

  Kære børn og forældre på Stjernehøj.

  I dag mandag den 18/11 starter vores to dejlige drenge Sigurd på 4 og Halfdan på 2 i henholdsvis børnehave (Vindrue/Elefant) og vuggestue (Fisk). Vi kommer fra en integreret institution i Valby, men har desværre været nødt til at flytte, da vores bolig ikke længere var egnet.

  Halfdan har muskelsvind af typen SMA1 (Spinal Muskel Atrofi 1) og er i medicinsk behandling med Spinraza. Det betyder, at Halfdan er kørestolsbruger og generelt fysisk svag. Mentalt fejler han intet og er meget social og charmerende. Han kommer med nogle hjælpemidler og også en fysisk hjælper.

  Vi svarer meget gerne på spørgsmål fra både børn og voksne, I må endelig ikke holde jer tilbage. Både om Halfdan, hans diagnose og vores familie og hvad I ellers kan finde på…

  Mest af alt er vi bare to almindelige drenge og deres forældre, der er spændte på (og nervøse for) at starte et nyt sted. Og vi glæder os til at møde jer og jeres dejlige børn og få nye venner (dét har vi lovet drengene…).

  Vi ses!

  Mange hilsner fra

  Sigurd Brolund,

  Halfdan Brolund,

  Christian Brolund (tlf. 30285779) og

  Anne Sevelsted (tlf. 27134877).

  19-11-2019