BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Stjernehøj

Billede

Stjernehøj ligger i natur skønne omgivelser, tæt på mark og eng og små vandhuller med et rigt dyrliv.


Stjernehøj er et børnehus i distrikt Måløvhøj.

Vi er fem børnehuse i distriktet, Måløvby, Søndergården, Kærlodden, Fregatten og Stjernehøj.
Det betyder, at alle fem afdelinger arbejder ud fra fælles ledelse, et fælles værdigrundlag samt en fælles læreplan/inklusionsstrategi for området.

En vigtig værdi i vores daglige arbejde i Stjernehøj er, at børnene skal føle sig trygge og have tillid til omgivelserne og de voksne i børnehuset. Vi har fokus på nærvær og omsorg og arbejder bevidst med vores tilgang til det enkelte barn og gruppen.

Vores værdier og holdninger til pædagogik og praksis kan læses i læreplanen og vores velkomstmateriale på hjemmesiden, 3 grundlæggende princippper i Stjernehøj er den anderkende pædagogik, krop og bevægelse og vores sprogarbejde, læreplan er pt. under revidering.

Vores kultur i Stjernehøj bygger bl.a. på, at børn, forældre og medarbejdere har en oplevelse af, at høre til i børnehuset. Det betyder, at vores opmærksomhed går på, at I som familie oplever at I er velkomne og at børnehuset også er ”jeres hus”

Vi vægter forældresamarbejdet højt både i det daglige og over året med henblik på samtaler, forældremøder, fester m.m. Stjernehøj er altid åbent for forældre der vil følge en dag i børnehuset og som har lyst til at tage med på ture m.m.
I er som forældre altid velkomne til at være sammen med os.

Stjernehøj er et børnehus med børn i alderen 0-5 år. Vi har to vuggestuegrupper og tre børnhavegrupper i huset.
Vores børnetal ligger mellem 64 - 70 børn over året grundet den fleksible normering.

Vi vægter, at arbejde aldersopdelt i 3-5 års grupperne, hvilket betyder at børnene er sammen med sine jævnaldrende og på tværs af grupperne hver uge. Der er ydermere tilknyttet en pædagog fra hver stue som vil følge den aldersopdelte gruppe.


Stjernehøj er et åbent hus, hvor vi lægger vægt på, at børnene må bruge hele huset. Det betyder, at små og store børn har mulighed for, at bevæge sig rundt dagligt og lege de steder hvor de har lyst. Dette giver med tiden en tryghed og fornemmelse for hele huset.
Strukturen lægger op til, at de voksne følger børnene og at de voksne tager ansvar for alle børn i huset.

Legepladsen er tilgængelig med en voksen fra kl. ca. 9.00 hver morgen. Vi ser legepladsen som et ekstra dejligt stort rum, hvor børnene har mulighed for at lege hele dagen. Vi forventer at alle børn som minimum har været ude og få frisk luft en gang om dagen.

Stjernehøj er indrettet så det er muligt, at bruge sin krop både inde og ude. I vil kunne se gynger, ribber, ringe i loftet på stuerne og et puderum, hvor børnene kan kravle, hoppe og svinge sig i løbet af dagen. Vi har den holdning, at det er vigtigt, at børnene får brugt deres krop i det daglige så de får udviklet deres motorik, balance og styrke.

Vi har over året mange forskellige traditioner som i kan læse om i vores velkomstmateriale her på hjemmesiden.

Derudover har vi ca. to temaer om året, hvor vi i en længere periode fordyber os og arbejder ud fra læreplanens seks temaer.
Vi arbejder med børnenes individuelle dokumentationsmapper, hvor jeres barns oplevelser gennem tiden i børnehuset vil blive samlet med historier og billeder.

Vi håber, at I er blevet nysgerrige på Stjernehøj. I er altid velkomne til at kigge forbi og evt. aftale en rundvisning, hvor vi kan uddybe vores tanker og holdninger bag den pædagogik der udspringer i huset.
Tlf. nr. 44773250
Mange hilsener og på gensyn i Stjernehøj.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag