BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Fregatten

Østerhøjvej 12750 Ballerup

Tlf.: 21773191

Tlf 2.: 41750533

Velkommen til Fregatten - skibet i distrikt Måløvhøj!

Billede

Fregatten er en integreret daginstitution, arkitekttegnet og bygget i september 2002.  De unikke fysiske rammer og grønne omgivelser, samt det gode inde og ude klima har altid haft en positiv og glad indflydelse på alle børn og voksnes dagligdag. Vi har højt til loftet, og det bidrager til et godt og sundt arbejdsmiljø for alle som har deres gang i Fregatten. Legepladsen ligger i en gammel plantage, hvor træerne giver skygge om sommeren og ser hyggelig ud med sne på om vinteren.

Der er primært kun ansat pædagogisk uddannet personale i Fregatten. Fagligheden i Fregatten er høj. Pædagogerne bliver løbende undervist og videreuddannet, enten på kurser, ved temaoplæg eller på videregående uddannelser på UCC eller andre uddannelsesudbydere. Pædagogerne i Fregatten har altid ønsket at udnytte dette ”mulighedernes hus”, på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi er endvidere en studie institution. Et par gange om året får vi studerende fra pædagog uddannelsen og pædagogiskassistent uddannelsen. Det forventes af de studerende, at de har forståelse for faglighed, etik, moral og mestring af pædagogiske overvejelser samt forståelse for kerneydelsen. Vi vægter det gode studiemiljø højt, da enhver studerende både bliver betragtet som en kommende kollega, og endvidere skal kunne begå sig i faget med dygtighed og faglig stolthed. Hver eneste studerende i Fregatten bliver prioriteret, udfordret og vejledt.

Fra Fregattens oprindelse, har vi valgt at tænke pædagogisk utraditionelt. Barnet bliver fulgt af de samme pædagoger fra begyndelsen i vuggestuen, til afgang fra børnehaven. De to vuggestuer ligger på nedredæk normeret til 12 børn på hver gruppe, Muslingerne og Søstjernerne. Samarbejdet her er meget tæt, der arbejdes på tværs i årgangsgrupper tre dage om ugen.

øvredæk findes de tre børnehavegrupper, 3-års, 4-års og 5- årsgruppen, dog har 5- årsgruppen primært adgang til caféen som er særligt indrettet til aldersgruppen. Der forefindes IKKE traditionelt opdelte stuer, men funktionsopdelte rum som danner ramme for barnets primærgruppe (årgangsgruppe med børn født inden for samme år). I Fregatten spiser vi alle måltider sammen i gruppen.

To til tre gange om året har vi planlagte pædagogiske temaer, hvor børnehavegrupperne er blandet et par dage om ugen og hvor der arbejdes på tværs af årgange. Udover dette følges årets gang med børnefødselsdage, turdage, rytmik, biblioteket osv. osv. En del af de førnævnte pædagogiske temaer, vil foregår i fællesskab med de øvrige institutioner i Distriktet. Vi mødes fra 3 års alderen, så børnene i distriktet får kendskab til hinanden, nogle børn er naboer andre børn går til gymnastik eller fodbold sammen i fritiden. Det er altid godt at have et stort netværk og have mange forskellige venner.

Erfaringer og tilbagemeldinger gennem 14 år, fortæller os, at den pædagogiske struktur hvor pædagogen følger barnet og barnet følger sine venner i årgangsgruppe, er af stor betydning. Barn og familie oplever stor tryghed og der opstår en bred viden om barnets udvikling og trivsel i de år hvor vi i fællesskab, forældre - pædagoger samarbejder om barnet. Vi vægter et stærkt forældresamarbejde i Fregatten, hvor gensidige forventninger, oplevelser samt begivenheder bliver delt og bearbejdet – alt sammen med udgangspunkt i barnet, og for at gøre barnets udvikling og trivsel så optimal som det er muligt.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag