BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset

Vores vision er:

”Vi udvikler børn, der er demokratisk dannede og livsduelige.

Børn som har livsglæde, mod og mestringskompetence og som når de mål, de sætter sig i livet”.

Skiftende billeder

Vi er en nybygget institution, som stod klar til 1. åbningsdag 13. november 2017. Børnehuset Himmel og Hav er en resultatet af en fusion mellem de oprindelige institutioner som har været beliggende på Lundebjergårdsvej.

Til daglig bruges huset af omkring 200 børn, samt personale og forældre.

Huset er i to plan, med henholdsvis vuggestue og børnehave på begge etager.

 

Børnehusets værdigrundlag

Børnehuset Himmel og Hav skal være et rart sted at være, for både børn og voksne. Derfor er det vigtigt, at barnet møder omsorgsfulde, engagerede og nærværende voksne, som respekterer og anerkender barnet. Barnet skal møde voksne, som tilgodeser det enkelte barns behov, og som støtter barnet i dets udvikling og giver det medbestemmelse og medansvar passende for alder og udvikling.

Det betyder for os, at vi som professionelle skal have et grundigt kendskab til det enkelte barns ressourcer, så vi kan udfordre barnet i en tilpas balance mellem krav og færdigheder.

 

I hverdagen prioriterer vi børnenes venskaber højt. Det er vigtigt for os både, at tage hensyn til det enkelte barns individualitet og kunnen, og samtidig styrke barnet i at være en del af et fællesskab.

Vi arbejder med Mary Fondens  ”Fri for Mobberi”, hvor Bamseven er en gennemgående figur der udstråler tryghed, blidhed og venskaber.

 

Legen har stor betydning for barnets udvikling, såvel den følelsesmæssige, sociale og de praktiske kompetencer.

Barnet bruger legen til at bearbejde oplevelser og erfaringer og opnår dermed nye erfaringer og bedre forståelse. Legen ændrer karakter i takt med barnets udvikling/alder.

 

De relationer, som barnet indgår i, har stor betydning for barnets læring. En dårlig relation giver også læring, selvom den ikke er tilsigtet. Vores opgave er at skabe gode relationer, som via omgangsform og - tone understøtter barnets motivation og læring.

Gode relationer skaber bedre forudsætninger for - med anerkendelse - at skabe balance mellem det individuelle og det fælles.

 

Vi har en blandet personalesammensætning, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, køkkenfagligt personale, studerende, vikarer og ledelse, med forskellig alder, etnicitet og køn.

Vi er ca. 50 fastansatte og dertil studerende og vikarer.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag