BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Torvevej


Børnehuset Troldebo blev etableret 1. februar 2020. Børnehuset ligger i en eksisterende bygning, der har en central beliggenhed i Skovlunde nær S-togs stationen og grønne områder. Børnehuset består af en vuggestue, der ligger på den nederste etage af bygningen, i lokaler der er blevet indrettet til formålet. 11. januar 2021 blev der oprettet en udflytterbørnehave under børnehuset. Skovbørnehaven har til huse i et stor gul villa beliggende i skoven i Jonstrup.

 

I vuggestuen er der et modtagekøkken, hvor der hver dag bliver leveret mad fra et nærliggende børnehus med en køkkenmedarbejder, som tilbereder maden. I børnehaven har børnene selv madpakke med.

 

Vi er 6 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 7 pædagogmedhjælper. Vi er normeret til 30 vuggestuebørn (fordelt på 3 stuer), samt 60 børnehavebørn (fordelt på 4 grupper). Troldebo vil løbende ansætte mere personale i takt med at vi bliver fyldt op på fuld kapacitet.
 

⚪️ ⚪️ ⚪️ ⚪️
 

Vi lægger stor vægt på selvhjulpenhed. Vi ved hvor stor glæde og tilfredsstillelse det giver hos det enkelte barn, at kunne selv, hvorved barnets selvværd styrkes. At børnene er med til at hente de ting vi vil arbejde med i hverdagen, at de er med til at flytte ting på plads og tager legetøj med frem og tilbage. Vi øver os. 

 

Vi har stor fokus på, at der skal være sammenhæng mellem vores læringsmiljø og børnenes læring. Vi ved, at læring sker gennem børns lege og hvor vigtigt legen er i sig selv. Vi er opmærksomme på, hvordan vi som voksne positionerer os i forhold til børnene, for at stimulere og udvikle hvert enkelt barn bedste muligt. Vi tilbyder derfor en masse af bevægelse, sproglig opmærksom, musisk sansning og lege med naturen. 

 

Vi øver vores sanselige opmærksomhed, vores bevægelse og vores rytme til forskellige former for musik.

Vi griber naturen og inddrager den i vuggestuen, vi vil undersøge dyr i naturen og inviterer dem med indenfor. 

Vi leger med forskellige materialer og undersøge deres forskellighed, vi vil udforske og undersøge med alle vores sanser. 

Vi udfordrer vores bevægelse i selve vuggestuen på stuerne, de lange gange, inddrager trapperne og vores udearealer, samt de omkringliggende områder.

 

Vi glæder os til at vise jer Børnehuset Torvevej, så kontakt os gerne for en rundvisning.