BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Lilletoften

Billede

Vi er et nyrenoveret børnehus bestående af en vuggestueafdeling med 44 børn samt en børnehaveafdeling med 60 børn.

Vuggestueafdelingen er stueopdelt, hvilket tilgodeser de små børns behov for nærhed og tryghed. Børnehaveafdelingen er inddelt i funktionsrum baseret på de seks læreplanstemaer - børnene i børnehaven er dog stadig inddelt i basisgrupper, som holder samling sammen mv.

Personalet består af 24 personer, som har det til fælles, at de brænder for arbejdet med børn. I personalegruppen er vi ret differentieret hvad angår alder, køn og etnisk tilhørsforhold, hvilket vi ser som en styrke!

Vi har en stor, dejlig og naturskøn legeplads, som vi benytter, når vi kan, dvs. i al slags vejr.
Billederne i toppen af denne side er fra vores legeplads!

Vi arbejder ud fra vores pædagogiske læreplaner, som du har mulighed for at læse her på siden. Vi opfordrer jer til at læse dem, da de giver et godt indblik i vores pædagogiske værdigrundlag samt de tanker og didaktiske overvejelser, der ligger til grund for vores pædagogiske hverdag og aktiviteter. Hvis du vil vide mere om os, så læs evt. også vores velkomstfolder, som du ligeledes kan finde her på siden.

Ellers så klik lidt rundt og lær hjemmesiden og BørneIntra bedre at kende.
Endnu engang velkommen til Børnehuset Lilletoften :-)