BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Søndergården.

Skiftende billeder

 

Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Her i Børnehuset lægger vi vægt på, at alle trives og indtager en særlig plads. Vi synes selv, at vi er et godt dagtilbud for børnene og bestræber os på at tilgodese hvert enkelt barn i hverdagen.

 

Vi fungerer som praktikinstitution for Ballerup Seminarium.

 

Normering

 

Børnehuset er normeret til ca. 120 børn i alderen 0-6 år.

Der er ca. 20 fastansatte i Børnehuset, dertil kommer vikarer der delvis dækker ferie og sygdom.

I køkkenet har vi en køkkenassistent, der tilbereder økologisk mad til vuggestuen.

Rengøring af Børnehuset foretages af Kom-rengøring, der er et kommunalt rengøringsfirma.

 

Den første tid i Børnehuset.

Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

 

Når jeres barn har fået plads i Søndergården, kontakter I os for at aftale tid til det første besøg. Der har I mulighed for at se Børnehuset og møde personalet fra det team og stue, hvor barnet skal være. Her taler vi lidt om dagligdagen i Børnehuset. I vil i den første tid få en kontaktperson, som I kan henvende jer til med de spørgsmål, der selvfølgelig vil dukke op.

 

Den første dag barnet starter i Børnehuset vil personalet på stuen tale med jer om barnet og indkøring.

 

Jeres barn vil sikkert opleve det som en stor forandring at starte i Børnehuset. Det vil være en ny tid for jer alle, og derfor er det vigtigt, at vi fra starten sammen skaber et godt gensidigt tillidsforhold. I starten forventer vi, at I bruger tid sammen med jeres barn i Børnehuset, så I gradvis vænnes til jeres nye hverdag.

 

Ca. 3 mdr. efter jeres barn er startet, vil I blive indbudt til en samtale om barnets trivsel. Derudover vil der være en samtale, henholdsvis ved skift til skole. I er selvfølgelig altid velkomne til at bede om en samtale, hvis behovet opstår.