BørneIntra v2.19.1

Distrikt Hedegården

dagtilbudsfoto.

 

Disstriktskontoret er placeret på Hedegårdsskolen, Magleparken 8.

Anette Lykke kan træffes på telefon 44 77 18 48 eller på mail ayk@balk.dk
 

Distriktets administrative medarbejder, Bente Johansen.

Hun kan kontaktes på tlf. 44771612 eller på mail bej@balk.dk
 

Distrikt Hedegården er en Distriktsinstitution som består af 4 børnehuse: Birkegården, Regnbuen, Sesam og Globen


De er beliggende på følgende adresser:


Børnehuset Birkegården, Hold anvej 158 A-B.
Børnehuset Regnbuen, Magleparken 77.
Børnehuset Sesam, Magleparken 18.

Børnehuset Globen, Magleparken 18

Distriktet modtager børn i alderen 0-5 år og er normeret til 92 vuggestuebørn og 195 børnehavebørn.
Børnene er fordelt i børnehusene og børnetallet i den enkelte afdeling kan variere over året.

Den samlede personalegruppe er bestående af ca. 70 pædagogiske medarbejdere og 2 køkkenledere.
Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktslederen i samarbejde med fire pædagogiske ledere og to stedfortrædere med funktion, som tilsammen udgør ledelsesteamet i Distrikt Hedegården.

De pædagogiske ledere arbejder i hver sin afdeling:

Hanne Larsen, Børnehuset Birkegården
Kan træffes på tlf. 20691338 eller på mail hhl@balk.dk

Susanne Albrechtsen er stedfortræder i Birkegården og kan træffes på tlf. 44771982 eller på mail alb@balk.dk


Dianna Nielsen, afdeling Regnbuen,

Kan træffes på tlf. 44771909 eller på mail dnha@balk.dk
 

Dorit Jensen Coleman, afdeling Sesam
Kan træffes på tlf. 25228021 eller på mail rit@balk.dk

 

Dorte Kim Westrup, afdeling Globen

Kan træffes på tlf. 44773838 eller på mail dkw@balk.dk

Connie Kofod er stedfortræder i Globen og kan træffes på tlf. 44771622 eller på mail fod@balk.dk